Organizator:

Lubelska Strefa Zawodów

Podziel się

Wykaz szkół i zawodów prezentowanych w Lubelskiej Strefie Zawodów podczas XVII Targów Edukacyjnych:

 

Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

https://zss.lublin.eu/

 

 • technik pojazdów samochodowych
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • elektromechanik pojazdów samochodowych

 

Zespół Szkół Nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie

https://zs1.lublin.eu/

 

 • technik reklamy

 

Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie

https://zschips.lublin.eu/

 

 • technik analityk
 • technik technologii chemicznej
 • technik optyk
 • technik technologii żywności
 • cukiernik
 • piekarz

 

Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie

https://zsen.lublin.eu/

 

 • technik elektryk
 • technik elektronik
 • technik informatyk
 • technik programista
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • elektryk

 

Niepubliczne Technikum Programistyczne Techni Schools w Lublinie

https://technischools.com/

 

 • technik programista

 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie

https://zsek.lublin.eu/

 

 • technik hotelarstwa
 • technik organizacji turystyki

 

Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie

https://lckziu.pl/

 

 • technik mechanik
 • technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 • ogrodnik

 

Szkoły „Lider” w Lublinie

https://lider24.eu/

 

 • technik usług fryzjerskich
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik hotelarstwa
 • technik informatyk
 • technik programista
 • technik organizacji turystyki

 

Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie

https://www.zsel.lublin.eu/

 

 • technik elektronik
 • technik teleinformatyk
 • technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

 

Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie

https://www.zsb.lublin.eu/

 

 • technik technologii drewna
 • stolarz

 

Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

http://www.psb.lublin.pl/

 

 • technik aranżacji wnętrz
 • technik geodeta
 • technik renowacji elementów architektury
 • technik architektury krajobrazu

 

Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie Branżowa Szkoła Gastronomiczna I Stopnia

https://zs5.lublin.eu/

 

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik organizacji turystyki
 • technik hotelarstwa
 • kucharz

 

Szkoła Muzyczna I i II st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie

http://smts.lublin.eu

 

 • muzyk

 

 

Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej - Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej

https://wm.pollub.pl/

 

Członkami Koła są studenci różnych specjalności Wydziału Mechanicznego PL

Działalność  Koła obejmuje:

 

 • uczestnictwo w pracach badawczych
 • organizacja międzynarodowych sympozjów studenckich
 • udział w wydarzeniach okolicznościowych oraz akcjach promocyjnych
 • budowa pojazdów specjalnych z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów

 

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Lublinie

https://wcrlublin.wp.mil.pl

 

 • zawodowa służba wojskowa
 • terytorialna służba wojskowa
 • dobrowolna zasadnicza służba wojskowa
 • aktywna rezerwa
 • szkolnictwo wojskowe

 

 

Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie

http://www.szkoly-zdz.pl/ 

 

 • technik usług fryzjerskich
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • kucharz
 • fryzjer
 • elektromechanik
 • mechanik – monter maszyn i urządzeń
 • technik usług kosmetycznych

 

 

Branżowa Szkoła Rzemieślnicza I Stopnia w Lublinie

http://www.zsrz.lublin.pl/

 

 • fryzjer

 

Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

https://zstk.lublin.eu/

 

 • technik robotyk
 • technik mechatronik
 • technik informatyk
 • technik spedytor
 • technik transportu kolejowego
 • technik logistyk

 

Technikum Usługowo-Gospodarcze w Zespole Szkół Odzieżowo-Włókienniczych w Lublinie

http://zsow.lublin.pl/

 

 • technik stylista

 

XIV Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

https://lo14.lublin.eu/

 

 • oddziały przygotowania wojskowego; klasa służby celno-skarbowej