Organizator:

Katalog edukacja 2023/2024

Podziel się

Zajrzyj do KATALOGU EDUKACJA 2023/2024 – znajdziesz tu wszystkie informacje niezbędne do wyboru dalszej drogi edukacji, w tym m.in. listę szkół i uczelni, aktualne kierunki studiów, wymagania rekrutacyjne i terminy rekrutacji.Oferty szkół

Liceum, technikum, a może szkoła branżowa? Przed takim wyborem stoją ósmoklasiści. W katalogu znajdują się zarówno oferty liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych i zawodowych. W wielu wyspecjalizowanych zawodach ten wczesny wybór pozwoli na zdobycie doświadczenia i wiedzy niezbędnej na dalszych etapach edukacji;  znacząco ułatwi kolejne kroki edukacyjne bądź zapewni wejście na rynek pracy z „fachem w ręku”.

Oferty uczelni

Uczelnie wyższe prześcigają się w swoich ofertach i przyciągają studentów nowymi kierunkami studiów, nowoczesnym zapleczem i dużą możliwością zajęć praktycznych. Przed złożeniem dokumentów warto sprawdzić rankingi oraz porównać programy dla tych samych kierunków na różnych uczelniach. Należy pamiętać, że studia to czas zdobywania odpowiednich kwalifikacji, a te z kolei umożliwiają znalezienie pracy w wybranej branży.

Jak wybrać dobrze

Jest kilka rzeczy, które warto wziąć pod uwagę, dokonując wyboru szkoły lub uczelni. Wiele zależy od tego, jak bardzo kandydat ma sprecyzowane plany zawodowe. Warto także zwrócić uwagę na takie rzeczy jak: zainteresowania, temperament i charakter, stan zdrowia i aspiracje zarobkowe czy też prognozy rynkowe dla wybranych zawodów. Praca zajmuje sporą część dorosłego życia, a możliwości kształcenia obecnie są olbrzymie. Dobry wybór to klucz do tego, by przyszły zawód stał się pełną realizacją potencjału danego człowieka.

Terminy rekrutacji

Wniosek o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych można składać w terminie od 15 maja do 19 czerwca, natomiast  w przypadku szkół dwujęzycznych, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych termin ten obejmuje czas od 15 maja do 31 maja.

Uczelnie wyższe indywidualnie ustalają terminy rekrutacji. W większości przypadków początek rekrutacji przypada na przełom maja i czerwca, natomiast ostatnia rekrutacja uzupełniająca to zazwyczaj przełom września i października. Należy pamiętać, że terminy te mogą rozkładać się inaczej  m.in. na uczelniach, gdzie wymagane są egzaminy wstępne. To warto sprawdzić na stronach internetowych poszczególnych placówek.