Organizator:

ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI

Podziel się

Wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne zdobywamy w różnych miejscach: w szkołach i na uczelniach, ale też w miejscu pracy, na kursach prowadzonych przez firmy szkoleniowe, czy ucząc się samodzielnie w domu.

Oznacza to, że bardzo często posiadamy kompetencje poszukiwane na rynku pracy, ale nie możemy oficjalnie tego potwierdzić przed pracodawcą.  

15 stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK). Rozwiązania, które wprowadza Zintegrowany System Kwalifikacji, to odpowiedź na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce. Jak pokazują doświadczenia innych krajów europejskich, dzięki wprowadzeniu systemu opartego na ramie kwalifikacji, wzrośnie liczba osób zainteresowanych formalnym potwierdzeniem swoich kompetencji, a także podnoszeniem kwalifikacji. Skorzystają na tym wszyscy: sami pracownicy, zarówno ci pracujący w kraju, jak i za granicą, pracodawcy, a także różne organizacje branżowe.

Przyjdź na targi, dowiedz się więcej o ZSK i skorzystaj z wiedzy specjalistów z Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE)