Organizator:

Zainspiruj się na przyszłość z Lubelską Akademią WSEI

Podziel się

Lubelska Akademia WSEI należy do grona uczelni elitarnych, cieszących się znaczącym prestiżem i otrzymującą najwyższe nagrody za kształcenie na potrzeby rynku pracy.

Od października 2022 roku WSEI to jedyna niepubliczna uczelnia w woj. lubelskim mająca status Akademii.

Lubelska Akademia WSEI, zgodnie z przepisami prawa, samodzielnie prowadzi studia doktoranckie w 2. dyscyplinach naukowych, w których Lubelska Akademia WSEI ma prawo nadawania stopnia doktora: w dyscyplinie „Informatyka techniczna i telekomunikacja” oraz “Ekonomia i Finanse”. Studia doktoranckie to niezwykła podróż do świata nauki - szansa na rozwój osobisty, zdobywanie nowej wiedzy i doświadczeń, ale także wielkie wyzwanie.

W 2022 roku Uczelnia otrzymała również pozytywną ocenę po ewaluacji instytucjonalnej w Europejskim Stowarzyszeniu Uniwersytetów jako jedna z 6 uczelni w kraju, w tym jako jedyna niepubliczna w Polsce.

To co szczególnie wyróżnia Uczelnię w skali kraju, to współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym realizowana na wielu płaszczyznach. Władze Uczelni poprzez kooperację z przedsiębiorstwami, szpitalami, instytucjami administracji publicznej i innymi podmiotami skutecznie i efektywnie mogą analizować potrzeby pracodawców i wdrażać ich wnioski  i uwagi do procesu kształcenia. 

Studia w Lubelskiej Akademii WSEI odbiegają od skostniałych form studiów akademickich. Zamiast tradycyjnych przedmiotów student wybiera moduły. Przewagą modułowego systemu kształcenia nad tradycyjnymi akademickimi formami jest zmniejszenie liczby egzaminów i zaliczeń. W każdym module połączono kilka dotychczasowych przedmiotów. Wiedzę teoretyczną przekazywaną w ramach każdego modułu ograniczono do minimum, starannie analizując, które teoretyczne aspekty wiedzy będą niezbędne w przyszłej pracy zawodowej.

 Akademia WSEI to niepubliczna uczelnia otwarta nie tylko na wdrażanie nowoczesnych, innowacyjnych programów kształcenia, ale również nie boi się wyzwań i chętnie tworzy nowości w sferze kształcenia dyplomowego, podyplomowego oraz organizacji pracy. Wizja Uczelni marzeń jest oparta na konsekwentnie realizowanym precyzyjnym planie, który pozwala na ciągły rozwój i budowanie marki WSEI.

 LUBELSKA AKADEMIA WSEI TO...

  • 47 tys. absolwentów, ponad 9 tys. obecnie uczących się studentów, ponad 1450 studiujących cudzoziemców z 24 krajów, ponad 400 podpisanych umów o współpracy z otoczeniem gospodarczo-biznesowym,
  • 25 kierunków studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskim, 47 atrakcyjnych specjalności, 80 kierunków studiów podyplomowych,
  • Studia MBA – Master of Business Administration,
  • Szkoła doktorska,
  • Filia w Warszawie,
  • System studiów modułowych, który pozwala zdobyć zawód już podczas studiowania, nabywać różne kompetencje z wielu dziedzin i nawiązać kontakt z pracodawcą już od pierwszych lat nauki,
  • Najnowocześniejsze i jedyne, tego typu we wschodniej Polsce, Laboratorium Cyberbezpieczeństwa, którego głównym celem funkcjonowania jest przygotowywanie kadry specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa oraz wsparcie przedsiębiorców i samorządów w zakresie bezpieczeństwa w sieci,
  • Nowoczesne Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, w którym przyszłe pielęgniarki i pielęgniarze doskonałą swoje umiejętności w warunkach maksymalnie przybliżonych do rzeczywistości (m.in. fantomy, stół operacyjny),
  • Dom Studenta o nowoczesnym designie z 94 urządzonymi i wyposażonymi apartamentami dla 300 osób.