Organizator:

Z tradycją w nowoczesność - Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie

Podziel się

Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie wyróżnia bogata tradycja i historia kształcenia sięgająca 1866 roku. Dzięki profesjonalnej kadrze, nowoczesnemu wyposażeniu i nowym technologiom stosowanym w pracy dydaktycznej Szkoła skutecznie łączy tradycję z nowoczesnością.

Osiągnięcia Szkoły i uczniów

Szkoła zajmuje  wysokie miejsca w rankingach o zasięgu krajowym, wojewódzkim i miejskim, wielokrotnie otrzymywała tytuł „Złotej Szkoły” w rankingu Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”.  Uczniowie uczestniczą w olimpiadach i konkursach, uzyskując tytuły finalistów i laureatów. Odnoszą również znaczące sukcesy w sporcie.

Gala wręczenia nagród dla laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, turniejów i konkursów tematycznych Dyrektor WOiW UM w Lublinie, Wiceprezydent Miasta, Dyrektor ZSE, uczniowie i nauczyciele.

Doskonalenie procesu dydaktycznego      

   Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów mogą rozwijać różnorodne pasje w Klubie Księgowego, Warsztatach programowania w języku Python czy projektowania stron internetowych. Szkolna redakcja gazety „Vetter-Kurier” daje możliwości sprawdzenia swoich umiejętności w pracy dziennikarskiej. Działająca w XVI LO klasa dziennikarska objęta jest patronatem UMCS-u Wydziału Politologii oraz  KUL-u, Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Celem tej współpracy jest rozwijanie umiejętności uczniów z zakresu nauki o mediach.

Wszystkich, którzy lubią pomagać innym, zapraszamy do Szkolnego Klubu Wolontariatu. Zainteresowani sportem znajdą ciekawą ofertę podnoszenia sprawności fizycznej, dbania o kondycję i propagowania zdrowego stylu życia w Uczniowskim Klubie Sportowym. Samorząd Uczniowski ZSE oferuje możliwości działania dla kreatywnych i chętnych pracować na rzecz środowiska szkolnego, także poprzez współpracę z Młodzieżową Radą Miasta oraz z Parlamentem Dzieci i Młodzieży.

Na zajęciach przedmiotowych uczniowie przygotowują się do olimpiad i konkursów, rozwijając swoje zainteresowania i kompetencje kluczowe. Organizowane cyklicznie wycieczki przedmiotowe, staże i praktyki zawodowe w hotelach, biurach podróży, bankach i firmach informatycznych, dają możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych. W ramach współpracy z restauratorami, biurami podróży, hotelami, firmami i instytucjami uczniowie mogą poszerzać wiedzę na temat wybranego zawodu. Szkoła współpracuje m.in. ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Lublinie, firmą SuperKsięgowa-CashDirector S.A. O/Lublin, PKO Bankiem Polskim Oddział 2 w Lublinie, Narodowym Bankiem Polskim Oddział Okręgowy w Lublinie, Instytutem Obsługi Biznesu SP. Z O.O, „Megatech”, Rainbow Tours” S.A., Global Property Hampton by Hilton, Lublin Grand Hotel Management sp. z o.o., Mercure Lublin Centrum. Dbając o jakość kształcenia, Technikum Ekonomiczne współpracuje z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Zdjęcie przedstawia uczniów kierunku technik ekonomista podczas zajęć z przedmiotu zawodowego – planowanie i marketing.

Projekty krajowe i zagraniczne

Uczniowie i nauczyciele angażują się w liczne projekty krajowe i zagraniczne realizowane przez Szkołę. Najciekawsze projekty to: współpraca ze szkołą IES Son Rullan na Majorce, ze szkołą Porsgrunn Videregaende Skole w Norwegii w ramach programu Erasmus+. Warto wspomnieć również o wymianie uczniów naszej Szkoły z młodzieżą ze szkoły chrześcijańskiej w Madabie w Jordanii oraz z uczniami szkoły Dror w  Lev Hasharon w Izraelu.  Współpraca szkół, nauczycieli i młodzieży obejmuje poznawanie kultur oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Od wielu lat uczniowie mają również możliwość uczestniczyć  w wymianie z młodzieżą z gimnazjum im. Heresbacha w  Mettmann, w Niemczech. Adepci kierunków technik hotelarstwa i technik organizacji turystyki od lat biorą udział w zagranicznych praktykach zawodowych w ramach programu Erasmus+. Praktyki odbywają się we Francji, Niemczech i Hiszpanii, na Majorce.

 

Zdjęcie przedstawia uczniów kierunku technik hotelarstwa – podczas praktyki zawodowej za granicą w hotelu na Majorce. Prezentacja regionalnych potraw Katalonii.

 

Zdjęcie przedstawia uczennicę kierunku technik hotelarstwa – podczas praktyki zawodowej za granicą w hotelu na Majorce w czasie nakrywania stołu do posiłku dla gości hotelowych.

Infrastruktura i baza dydaktyczna

Gmach Szkoły przy ul. Bernardyńskiej powstał w 1905 roku. Eklektyczny budynek  z czerwonej cegły wyróżnia się architektonicznie w krajobrazie miasta. Piękne stylowe wnętrza przywołują historię Szkoły i tworzą niepowtarzalny nastrój. Rok szkolny 2021/2022 będzie rokiem wyjątkowym, ponieważ wracamy do budynku gruntownie odnowionego, wyposażonego w najnowocześniejsze narzędzia służące efektywnej pracy dydaktycznej. Pracownie przedmiotów ogólnokształcących, jak również specjalistyczne pracownie do przedmiotów zawodowych, przyczynią się do komfortowej pracy uczniów i nauczycieli oraz umożliwią przygotowanie się do egzaminów maturalnych i zawodowych.

 

Zdjęcie przedstawia uczniów kierunku technik informatyk podczas zajęć z przedmiotu zawodowego. Uczennica i uczeń wykonują ćwiczenia praktyczne montażu elementów zestawu komputerowego.

 

 

OFERTA EDUKACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
im. A. i J. VETTERÓW w Lublinie

na rok szkolny 2021/2022

XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

  KLASA DZIENNIKARSKA

    rozszerzenie: język polski, język angielski, wiedza o społeczeństwie

    języki obce: język angielski, język hiszpański

 

TECHNIKUM EKONOMICZNE

  TECHNIK EKONOMISTA

    rozszerzenie: matematyka, geografia

    języki obce: język angielski, język niemiecki

  TECHNIK INFORMATYK

    rozszerzenie: matematyka, fizyka

    języki obce: język angielski, język niemiecki

  TECHNIK HOTELARSTWA 

    rozszerzenie: język angielski, geografia

    języki obce: język angielski, język francuski

  TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI 

    rozszerzenie: język angielski, geografia

    języki obce: język angielski, język francuski