Organizator:

Wykaz szkół i zawodów prezentowanych w Lubelskiej Strefie Zawodów

Podziel się

🎓🌟 Przedstawiamy wyjątkową listę szkół i zawodów, które będą prezentowane na naszych XVII Targach Edukacyjnych w Lublinie! 🏫✨

🔍 Dzięki Lubelskiej Strefie Zawodów będziesz mógł/a poznać różnorodne możliwości edukacyjne oraz zdobyć cenne informacje na temat kierunków kształcenia zawodowego. Od elektroniki po gastronomię, od budownictwa po służbę wojskową - każdy znajdzie coś dla siebie! 🛠️👩‍🍳💼 Oto lista szkół i zawodów prezentowanych w Lubelskiej Strefie Zawodów podczas XVII Targów Edukacyjnych:

 

🚗 Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie:
- Technik pojazdów samochodowych
- Mechanik pojazdów samochodowych
- Elektromechanik pojazdów samochodowych
https://zss.lublin.eu/

 

🎨 Zespół Szkół Nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie:
- Technik reklamy
https://zs1.lublin.eu/

 

🍰🔬 Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie:
- Technik analityk
- Technik technologii chemicznej
- Technik optyk
- Technik technologii żywności
- Cukiernik
- Piekarz
https://zschips.lublin.eu/

 

🔌🖥️ Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie:
- Technik elektryk
- Technik elektronik
- Technik informatyk
- Technik programista
- Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
- Elektryk
https://zsen.lublin.eu/

 

💻📱 Niepubliczne Technikum Programistyczne Techni Schools w Lublinie:
- Technik programista
https://technischools.com/

 

🏨🌍 Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie:
- Technik hotelarstwa
- Technik organizacji turystyki
https://zsek.lublin.eu/

 

🔧🎨 Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie:
- Technik mechanik
- Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
- Ogrodnik
https://lckziu.pl/

 

🌟🍳 Szkoły „Lider” w Lublinie:
- Technik usług fryzjerskich
- Technik żywienia i usług gastronomicznych
- Technik hotelarstwa
- Technik informatyk
- Technik programista
- Technik organizacji turystyki
https://lider24.eu/

 

💡💻 Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie:
- Technik elektronik
- Technik teleinformatyk
- Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
https://www.zsel.lublin.eu/

 

🔨🌳 Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie:
- Technik technologii drewna
- Stolarz
https://www.zsb.lublin.eu/

 

🏗️🌳 Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie:
- Technik aranżacji wnętrz
- Technik geodeta
- Technik renowacji elementów architektury
- Technik architektury krajobrazu
http://www.psb.lublin.pl/

 

🍽️🏨 Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie Branżowa Szkoła Gastronomiczna I Stopnia:
- Technik żywienia i usług gastronomicznych
- Technik organizacji turystyki
- Technik hotelarstwa
- Kucharz
https://zs5.lublin.eu/

 

🎵🎻 Szkoła Muzyczna I i II st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie:
- Muzyk

http://smts.lublin.eu

 

📚🔬 Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej - Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej:
Działalność obejmuje uczestnictwo w pracach badawczych, organizację międzynarodowych sympozjów studenckich, udział w wydarzeniach okolicznościowych oraz akcjach promocyjnych, budowę pojazdów specjalnych z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów
https://wm.pollub.pl/

 

🎖️🎓 Wojskowe Centrum Rekrutacji w Lublinie:
- Zawodowa służba wojskowa
- Terytorialna służba wojskowa
- Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa
- Aktywna rezerwa
- Szkolnictwo wojskowe
https://wcrlublin.wp.mil.pl

 

🧰💇 Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie:
- Technik usług fryzjerskich
- Technik żywienia i usług gastronomicznych
- Kucharz
- Fryzjer
- Elektromechanik
- Mechanik – monter maszyn i urządzeń
- Technik usług kosmetycznych

http://www.szkoly-zdz.pl/

 

 

💈👩‍🦱 Branżowa Szkoła Rzemieślnicza I Stopnia w Lublinie:
- Fryzjer
http://www.zsrz.lublin.pl/

 

💡💻 Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

https://zstk.lublin.eu/

 

  • technik robotyk
  • technik mechatronik
  • technik informatyk
  • technik spedytor
  • technik transportu kolejowego
  • technik logistyk

👩‍🦱🎨 Technikum Usługowo-Gospodarcze w Zespole Szkół Odzieżowo-Włókienniczych w Lublinie

http://zsow.lublin.pl/

 

  • technik stylista

 

🎖️🎓 XIV Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

https://lo14.lublin.eu/

 

  • oddziały przygotowania wojskowego; klasa służby celno-skarbowej

 

Dołącz do nas na XVII Targach Edukacyjnych w Lublinie i odkryj swoją drogę do przyszłości! 🌟🎓