Organizator:

Witamy w szkole z pasją. Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Podziel się

Zapraszamy do szkoły z ponad 60-letnią historią, która łączy tradycję z nowoczesnością w edukacji zawodowej.

Nasze technikum to miejsce, gdzie młodzi ludzie rozwijają umiejętności niezbędne w dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie technologii i transportu. Według Barometru zawodów  i prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego* wszystkie kierunku kształcenia w ZSTK są poszukiwane na rynku pracy.

Kierunki kształcenia:

- technik robotyk

- technik mechatronik

- technik informatyk

- technik logistyk

- technik spedytor

- technik transportu kolejowego

 

 

Szkoła oferuje:

- klasy patronackie

- wycieczki edukacyjne

- nowoczesne wyposażenie pracowni zawodowych

- staże zagraniczne i praktyki zawodowe w wiodących firmach Lubelszczyzny

- wizyty studyjne w firmach branżowych

- zajęcia praktyczne u pracodawców

- stypendia za wyniki w nauce

- programy stypendialne na kierunku kolejowym

- liczne koła zainteresowań

 

 

ZSTK współpracuje z:

- WAT Warszawa, Akademią Sztuki Wojennej w Warszawie, Politechniką Lubelską, Lubelską Akademią WSEI, UMCS

- z przedsiębiorstwami branżowymi

- PKP PLK, PKP Intercity S.A., PKP Cargo S.A., PKP LHS sp. z o.o.

 

 

Dlaczego warto wybrać ZSTK Lublin?

- zajęcia z robotyki LEGO

- zajęcia z wykorzystaniem robotów dydaktycznych

- kursy w Akademii Cisco

- staże zagraniczne

- zajęcia praktyczne u pracodawców prowadzone przez pracowników firm

- nowoczesna Bursa nr 7 obok szkoły.

  

 

Osiągnięcia uczniów ZSTK m.in.:

- brązowy medal na Światowej Olimpiadzie Robotycznej w Dortmundzie 2022

- 1. miejsce w Olimpiadzie Zawodowej „Rok przed dyplomem” w kategorii technik spedytor 2023

- 2. i 3. miejsce oraz wyróżnienie w konkursie "Wschodzący Innowatorzy

- 1. miejsce w konkursie „Surowce mineralne wokół nas – ich pochodzenie i wykorzystanie”

- 1. miejsce w ogólnopolskim konkursie 3D EduArt

- 4. i 5. miejsce w krajowym finale World Robot Olympiad 2023

- finał Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej w kategorii mechatronika

- finał konkursu  TechMinds

- 1.miejsce w Regionalnym Konkursie Mechanicznym w kategorii mechatronika,

- tytuł Maturalny Noblista dla ucznia klasy 4mp,

- laureaci konkursu „Naukolatek - Nastoletni Naukowiec”

- 12 miejsce w międzynarodowym konkursie Cisco Networking Academy European CyberCup.

    

 * Obwieszczenia Ministra Edukacji z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego.