Organizator:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Podziel się

Kandydaci do SGH pytani, co kieruje ich decyzją o wyborze wiodącej uczelni ekonomicznej w Polsce, najczęściej wskazują jakość kształcenia, prestiż dyplomu i największe możliwości rozwoju. SGH to jednak o wiele więcej niż renoma. Uczelnia otwiera przed studentami nieskończenie wiele możliwości, a jej dyplom od lat jest gwarancją sukcesu na krajowym i międzynarodowym rynku pracy.

POZNAJ NAS

SGH to prestiżowa i najstarsza uczelnia ekonomiczna w Polsce, a także jeden z najlepszych uniwersytetów o tym profilu w Europie Środkowej. Łączy 117 lat doświadczeń z najnowszymi trendami w kształceniu.

W procesie kształcenia przekazujemy nie tylko wiedzę, ale także praktyczne umiejętności, które pozwalają naszym absolwentom z powodzeniem mierzyć się z wyzwaniami szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej. Dlatego w SGH zajęcia prowadzą wybitni wykładowcy, którzy łączą dydaktykę z działalnością w biznesie, organizacjach międzynarodowych oraz administracji publicznej i samorządowej.

Wiedzę najlepiej utrwala się i poszerza w działaniu. SGH zostawia studentom dużą swobodę w wyborze przedmiotów oraz wykładowców. Indywidualny plan zajęć sprzyja zdobywaniu doświadczenia zawodowego już na wczesnym etapie studiów.

W opublikowanym w 2023 r. rankingu miesięcznika „Perspektywy" po raz kolejny zostaliśmy uznani za najlepsza uczelnię ekonomiczną w kraju. Posiadamy dwie najważniejsze akredytacje przyznawane uczelniom biznesowym na świecie: EQUIS, AMBA. Jako jedyni w Polsce należymy do stowarzyszenia CEMS – najlepszego na świecie aliansu uczelni biznesowych, partnerów korporacyjnych i społecznych.

Budynek główny SGH na tle centrum Warszawy

 

AKTYWNA SPOŁECZNOŚĆ STUDENCKA

SGH znana jest z bardzo aktywnego życia studenckiego. Do dyspozycji studentów jest ponad 60 organizacji i kół naukowych, w których mogą rozwijać swoje zainteresowania z zakresu biznesu, innowacji, przedsiębiorczości, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz marketingu. To w nich studenci rozwijają umiejętności i kompetencje, które nabywają podczas zajęć: realizują projekty, organizują konferencje, warsztaty, akcje charytatywne. Zdobyte w ten sposób doświadczenie absolwentów jest cenne dla pracodawców.

Przedstawiciele Samorządu Studentów SGH obecni podczas dnia otwartego uczelni

 

START DO MIĘDZYNARODOWEJ KARIERY

Uczelnia jest dobrym startem do międzynarodowej kariery. W SGH kładzie się nacisk na naukę języków obcych – w szczególności w obszarze języka finansowego i biznesowego – oraz na współpracę międzynarodową. Studenci mają możliwość wyjazdu do ponad 300 uczelni partnerskich na całym świecie, a także uzyskania tzw. „podwójnego dyplomu”, czyli dyplomu SGH oraz wybranej zagranicznej uczelni partnerskiej w toku studiów magisterskich. Z szansy studiowania w ramach „Programu Podwójnego Dyplomu” korzysta rocznie kilkadziesiąt osób.

Od 2022 r. SGH należy do konsorcjum CIVICA – Europejskiego Uniwersytetu Nauk Społecznych, obejmującego prestiżowe uczelnie europejskie. CIVICA oferuje studentom i pracownikom innowacyjne, ponadnarodowe możliwości w zakresie edukacji, badań i zaangażowania obywatelskiego, ze szczególnym naciskiem na innowacje cyfrowe.

Spotkanie studentów uczelni CIVICA w SGH

 

PRAKTYKI, STAŻE ORAZ POMOC W PLANOWANIU KARIERY

W SGH stawiamy mocno też na praktykę. Ułatwiamy naszym studentom start na rynku pracy poprzez informowanie o praktykach, stażach, ofertach pracy jak i różnorodnych inicjatywach związanych z karierą organizowanych tak przez nas, jak i przez pracodawców. Zapewniamy indywidualne konsultacje z doradcą kariery, który pomaga w przeanalizowaniu zainteresowań, potencjału czy predyspozycji wynikających ze stylu zachowania oraz przygotowaniu planu rozwoju kariery. Szczególnie cenną inicjatywą jest Program Mentoringowy SGH, który łączy absolwentów SGH (mentorów) ze studentami (mentees) pragnącymi korzystać ze wsparcia w kształtowaniu swojej kariery w oparciu o ich doświadczenia.

Mozaika inicjatyw i wydarzeń organizowanych w uczelni przez firmy należące do Klubu Partnerów SGH

 

KLUCZ DO SUKCESU

–  Zapewnienie dobrej edukacji to nie jest nasz jedyny cel – mówi prorektor ds. dydaktyki i studentów prof. Krzysztof Kozłowski. –  Bycie dobrym, to tylko oczko wyżej od przeciętności. Naszym celem jest to, żeby młodzi ludzie, którzy do nas przychodzą zdawali sobie sprawę, że kluczem do sukcesu jest nie tylko to, co dajemy na sali wykładowej lub to, co jesteśmy w stanie zapewnić w ramach programów naukowych czy współpracy międzynarodowej. Kluczem do sukcesu jest to, co widać po naszych studentach i absolwentach odnoszących sukces. SGH to przede wszystkim możliwość rozwoju pomysłu na siebie i z takiej szansy warto skorzystać.

 

KIERUNKI NA STUDIACH LICENCJACKICH

Kierunki w języku polskim:

  • Ekonomia,
  • finanse i rachunkowość (z akredytacją ACCA),
  • globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance),
  • logistyka (NOWOŚĆ),
  • metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne,
  • zarządzanie.

Kierunki w języku angielskim:

  • Global Business, Finance and Governance,
  • International Economics,
  • Management,
  • Quantitative Methods in Economics and Information Systems.

Poznaj zasady rekrutacji na studia licencjackie: www.sgh.waw.pl/licencjackie

 

Skontaktuj się z nami

Dział Rekrutacji SGH
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa, Polska

e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl

telefon: +48225647777

www.sgh.waw.pl/rekrutacja