Organizator:

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie

Podziel się

Zgodnie z naszym hasłem MIERZ WYSOKO! – mierzymy jak najwyżej i nieustannie się rozwijamy.

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie, czyli do niedawna PWSZ
w Chełmie, to uczelnia publiczna, której bogata oferta studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich i podyplomowych kierowana jest do ambitnej młodzieży z całej Polski
i z zagranicy. Od 2001 roku chełmska Alma Mater stale poszerza swoją ofertę kształcenia
i obecnie oferuje 39 specjalności w ramach 12 kierunków studiów m.in.:

 • Informatyka stosowana,
 • Ekonomia matematyczna,
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • Stosunki międzynarodowe,
 • Pedagogika,
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,
 • Filologia słowiańska,
 • Filologia angielska,
 • Rolnictwo,
 • Dietetyka i żywienie zbiorowe,
 • Mechanika lotnicza,
 • Pilotaż,
 • Dyspozytor lotniczy,
 • Mechanika i budowa maszyn,
 • Elektrotechnika,
 • Budownictwo,
 • Pielęgniarstwo.

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie stale powiększa bazę dydaktyczną,
by wychodzić naprzeciw oczekiwaniom młodzieży, jak również realnym potrzebom gospodarki. Dzięki temu studenci zdobywają doskonałe przygotowanie praktyczne m.in.
w nowoczesnych laboratoriach Centrum Studiów Inżynierskich i Akademickim Porcie Lotniczym. Do ich dyspozycji jest także Centrum Symulacji Medycznej oraz Akademickie Centrum Współpracy Transgranicznej i nowoczesny Dom Studencki. Zdobyte umiejętności oraz wiedzę nasi absolwenci znakomicie wykorzystują jako poszukiwani na rynku pracy specjaliści, tym samym spełniając swoje zawodowe marzenia.

Naszą Dumą jest niewątpliwie Centrum Studiów Inżynierskich, w którego skład wchodzi ponad 40 najnowocześniejszych laboratoriów. Kształcimy w nich inżynierów z obszarów Mechaniki i Budowy maszyn, Elektrotechniki oraz Budownictwa. Dzięki praktycznym umiejętnościom, kierunkowemu przygotowaniu oraz znajomości języków obcych, oferty pracy otrzymują często jeszcze na etapie studiów. W nowym roku akademickim 2023/2024 Uczelnia rozszerzyła swoją ofertę o studia magisterskie na kierunku MECHANIKA I BUDOWA MASZYN ze specjalnościami: Techniki informatyczne w inżynierii mechanicznej oraz Eksploatacja i obsługa statków powietrznych. Ponadto powiększyła ofertę specjalności
na ELEKTROTECHNICE o Inżynierię pojazdów elektrycznych oraz Inżynierię elektryczną lotnisk.


DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W PANS W CHEŁMIE?

- Praktyczny profil studiów
- Znakomici wykładowcy
- Najnowocześniejsze laboratoria
- Centrum Lotnicze z własnym lotniskiem i Kompleks Centrum Studiów Inżynierskich
- Staże i praktyki z projektów UE, Certyfikaty i egzaminy  językowe
- NOWOCZESNY AKADEMIK
- Stypendia Rektora, stypendia socjalne i dla osób z niepełnosprawnościami
- Dodatkowe kursy, szkolenia i certyfikaty w ramach studiów

Dołączcie do nas!