Organizator:

Akademia Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie – Akademia Nauk Stosowanych

Podziel się

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie awansowała do Akademii Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie - Akademii Nauk Stosowanych. Uzyskanie tytułu - Akademii to szczególne wyróżnienie. Awans jest potwierdzeniem, że od lat uczelnia przekazuje wiedzę na najwyższym poziomie, a absolwenci są doskonale przygotowani do pracy w zawodzie.

Ponad 20-letnie doświadczenie, pozytywne oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej za jakość kształcenia - to dowód, że można im zaufać!

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie kształci na studiach licencjackich, magisterskich i jednolitych magisterskich, o profilu społecznym i medycznym, na 14 kierunkach.

 

 

Studia 3-letnie licencjackie o profilu społecznym:

- psychologia

- socjologia

- praca socjalna

- zarządzanie

Studia 3-letnie licencjackie o profilu medycznym:

- kosmetologia

- dietetyka

- techniki dentystyczne

- ratownictwo medyczne

- pielęgniarstwo

Studia 2-letnie magisterskie

- kosmetologia

- pielęgniarstwo

- zarządzanie

Studia 5-letnie jednolite magisterskie

- psychologia

- fizjoterapia

Gratulujemy wyróżnienia otrzymując Dyplom Uznania od Ministra Edukacji i Nauki Prof. dra hab. Przemysława Czarnka. Obecnie na na Uczelni kształci się kilka tysięcy studentów.
Ty - również możesz dołączyć do ich grona i cieszyć się zdobytą najwyższej jakości wiedzą!

 

Akademia Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie – Akademia Nauk Stosowanych

Ul. Zamojska 47               

20-102  Lublin   

+ 48 668 877 454             

info@ansim.pl

www.ansim.pl