MLT

Fundamenty zalane. Trwają ciężkie prace.

Zapraszamy wkrótce

Aktualności

15.01.2020

Patronat honorowy - Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki

Patronat honorowy nad XVI edycją Targów Edukacyjnych w Lublinie objął Wojewoda Lubelski Lech Sprawka.
14.01.2020

Patronat honorowy Lubelskiego Kuratora Oświaty

Lubelski Kurator Oświaty objął patronatem honorowym tegoroczne Targi Edukacyjne.

"Wyrażam przekonanie, iż organizowana inicjatywa, która jest prezentacją szerokiej oferty edukacyjnej szkół, stanowi cenną ofertę dla młodzieży, stojącej przed wyborem dalszego kierunku nauki. Stwarza też okazję do wzbogacania warsztatu pracy nauczyciela o nowości rynku edukacyjnego, a tym samym jest zadaniem wartym wsparcia."
- mgr Teresa Misiuk
Kurator Oświaty w Lublinie

14.01.2020

Polecamy UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie to największa uczelnia publiczna po wschodniej stronie Wisły. 


UMCS jest instytucją głęboko zakorzenioną w regionie, gdzie od 75 lat pełni funkcję kulturotwórczą i opiniotwórczą oraz wnosi istotny wkład w budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Do chwili obecnej ich Alma Mater ukończyło ponad 241 tys. absolwentów.

07.01.20

Politechnika Warszawska na Targach Edukacyjnych

Politechnika Warszawska jest uczelnią akademicką, przygotowuje przyszłe elity społeczne: ludzi światłych, o rozległych horyzontach, świadomych swych przekonań, ale rozumiejących i respektujących światopogląd innych. 


Kształtuje więc nie tylko umysły studentów, ale także ich charaktery i właściwe inżynierom postawy twórcze, przekazując im zarówno wiedzę jak i umiejętności. Wiedzę przekazują najlepiej ci, którzy ją zarazem rozwijają, umiejętności zaś - ci, którzy sami je zdobyli w praktyce.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9