MLT

Fundamenty zalane. Trwają ciężkie prace.

Zapraszamy wkrótce

Polecamy UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie to największa uczelnia publiczna po wschodniej stronie Wisły. 


UMCS jest instytucją głęboko zakorzenioną w regionie, gdzie od 75 lat pełni funkcję kulturotwórczą i opiniotwórczą oraz wnosi istotny wkład w budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Do chwili obecnej ich Alma Mater ukończyło ponad 241 tys. absolwentów.

<< wstecz