MLT

Fundamenty zalane. Trwają ciężkie prace.

Zapraszamy wkrótce

Polecamy

Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta w Lublinie posiada ponad 60-letnią tradycję w kształceniu w zawodach medycznych. Przyjmujemy kandydatów bez ograniczenia wieku, bez konieczności posiadania matury. Dysponujemy nowoczesną bazą dydaktyczną, zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Realizujemy bezpłatne kursy i szkolenia oraz staże w ramach projektu unijnego „Nowe umiejętności – nowe możliwości” ze środków EFS na lata 2017 – 2020. W szkole funkcjonuje internat i stołówka.

Kierunki dzienne – zajęcia 5 dni w tygodniu:

·         Technik farmaceutyczny (2,5 roku)

·         Technik elektroradiolog (2,5 roku)

·         Opiekunka dziecięca (2 lata)

·         Terapeuta zajęciowy (2 lata)

·         Technik usług kosmetycznych (2 lata)

·         Technik masażysta (2 lata)

·         Higienistka stomatologiczna (2 lata)

·         Ortoptystka (2 lata)


 

Kierunki stacjonarne – zajęcia 3 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych:

·         Technik ortopeda (2 lata)

·         Opiekun medyczny (1 rok)

·         Opiekun osoby starszej (2 lata)

·         Protetyk słuchu (2 lata)

·         Technik usług kosmetycznych (2 lata)

·         Asystent osoby niepełnosprawnej (2 lata)

·         Technik masażysta (2 lata)

·         Technik elektroniki i informatyki medycznej (2 lata)

·         Asystentka stomatologiczna (1 rok)

·         Technik sterylizacji medycznej (1 rok)


 

Kierunki zaoczne – zajęcia w weekendy co 2 tygodnie:

·         Technik usług kosmetycznych (2 lata)

·         Opiekun medyczny (1 rok)

·         Technik sterylizacji medycznej (1 rok)

·         Opiekunka środowiskowa (1 rok)

 

 

Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta w Lublinie

 

20-090 Lublin, ul. dra K. Jaczewskiego 5, tel. (81) 747-80-81

www.msz.lublin.pl                 e-mail:sekretariat@msz.lublin.pl
<< wstecz