MLT

Fundamenty zalane. Trwają ciężkie prace.

Zapraszamy wkrótce

Poradnictwo psychologiczne, treningi koncentracji, a może logopedia

Masz problem z koncentracją, dysleksję, a może trudności w przyswajaniu wiedzy? Nie martw się. Na te i inne problemy jest rozwiązaniu. Zapraszamy podczas Targów Edukacyjnych na stoisko nr 64 Institute of Biofeedback and Noo-psychosomatic.
Institute of Biofeedback and Noo-psychosomatic Sp. z o.o. został założony w 2013 roku w Lublinie i pełni charakter placówki naukowo-badawczej, zatrudniającej zespół wyspecjalizowanej kadry psychologicznej.

W swojej praktyce naukowo-szkoleniowej Instytut prowadzi:

·         Cykliczne certyfikowane kursy z zakresu:

o   Neurofeedback

o   Biofeedback fizjoterapeutyczny

o   Logoterapia

o   Trening Autogenny J. H. Schultza

·         Zleceniowe warsztaty kompetencji społecznych, m.in. z zakresu:

o   Komunikacja interpersonalna

o   Współpraca

o   Autoprezentacja


W swojej działalności klinicznej nasza placówka specjalizuje się w prowadzeniu treningów usprawniania aktywności pracy mózgu, prowadzonych za pomocą aparatury do EEGBiofeedback (Neurofeedback).            

EEGBiofeedback jest to tzw. biologiczna stymulacja pracy mózgu działająca na zasadzie biologicznego sprzężenia zwrotnego. Jest metodą treningową a zarazem nieinwazyjną. Wielokrotne powtarzanie treningów ma na celu wprowadzenie stałych zmian w aktywności mózgu, ich świadomej kontroli oraz efektywnego wykorzystywania tych umiejętności w życiu codziennym. Swoje zastosowanie znajduje m.in. w terapii:·         Osób zdrowych: relaksuje, umożliwia szybszą naukę, wspomaga koncentrację, pamięć i uwagę. Wpływa pozytywnie na twórczość oraz osiąganie wyższych wyników m.in. w sporcie, muzyce, nauce języków obcych.

·        Dzieci i młodzieży z trudnościami w szkole: metoda wykorzystywana jest w celu polepszenia osiąganych wyników w nauce, w terapii zaburzeń uczenia się (dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii itp.), w zaburzeniach koncentracji uwagi, zaburzeniach zachowania (np. nadpobudliwości psychoruchowej, impulsywności, agresji, lękach).

·         Osób z problemami i trudnościami: w terapii zaburzeń snu, stanów lękowych, natręctw, depresji, przewlekłych bólów głowy, migreny, uzależnień, zespołu przewlekłego zmęczenia i przewlekłego stresu.
<< wstecz