MLT

Fundamenty zalane. Trwają ciężkie prace.

Zapraszamy wkrótce

Dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Zasoby edukacyjne i projekty z całej Europy - co projekt Scientix oferuje nauczycielom przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.


Projekt Scientix promuje i wspiera ogólnoeuropejską współpracę pomiędzy nauczycielami przedmiotów ścisłych (ang. STEM: nauka, technika, inżynieria i matematyka), badaczami edukacji, decydentami i innymi osobami zawodowo zajmującymi się nauczaniem przedmiotów ścisłych.


Jakie korzyści oferuje Scientix?


Główni uczestnicy projektu Scientix to nauczyciele, naukowcy i kierownicy projektów, związani z nauczaniem przedmiotów ścisłych oraz decydenci oświaty. Każda z tych grup może skorzystać na działaniach i wydarzeniach proponowanych przez Scientix.


Nauczyciele mogą:


  • korzystać z repozytorium ponad 1900 zasobów edukacyjnych i znaleźć inspirację dla swoich zajęć
  • Zaangażować się w europejskie projekty edukacyjne z zakresu przedmiotów ścisłych (ang. STEM)
  • Uczestniczyć w krajowych i europejskich warsztatach oraz kursach doskonalenia zawodowego
  • Uczestniczyć online w szkoleniach (kursach MOOC) i webinariach poświęconym różnorodnej tematyce

Badacze / kierownicy projektów mogą:


  • Korzystając z katalogu publicznych profili projektu Scientix, znaleźć nauczycieli lub szkoły do współpracy
  • Przeglądać bibliotekę sprawozdań i raportów
  • Uczestniczyć w wydarzeniach społecznościowych Scientix dla projektów edukacyjnych z zakresu przedmiotów ścisłych
  • Zorganizować wydarzenie wspólnie z Scientix, zwiększając w ten sposób jego zasięg i liczbę uczestników

Decydenci oświaty mogą:


  • Uzyskać informacje o krajowych strategiach w dziedzinie nauczania przedmiotów ścisłych
  • Korzystając z obserwatorium Scientix, mieć aktualne informacje z zakresu nauczania przedmiotów ścisłych

 

Zapraszamy na prezentację o projekcie Scientix podczas Targów Edukacyjnych: piątek, 15 marca 2019 r., o godzinie 13.30.

 

Ponadto, zapraszamy na dwa wydarzenia krajowe: Warsztaty Scientix dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych:

·         Warszawa, 24 kwietnia 2019 r., w godzinach 14.00-18.20

·         Poznań, 26 kwietnia 2019 r., w godzinach 13.00-17.00

Szczegółowy program i zapisy na warsztaty udostępnimy wkrótce na stronie scientix.pl

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

 

Scientix, powstały z inicjatywy Komisji Europejskiej, jest zarządzany przez Europejską Sieć Szkolną (ang. EUN) w ramach programu Horyzont 2020. Europejska Sieć Szkolna to konsorcjum 31 ministerstw edukacji z krajów europejskich. Od czasu swojego powstania w roku 1997 ESS stała się kluczową organizacją w napędzaniu innowacyjnego nauczania i uczenia się oraz w propagowaniu i rozwijaniu paneuropejskiej współpracy szkół i nauczycieli.

 


 

<< wstecz