MLT

Fundamenty zalane. Trwają ciężkie prace.

Zapraszamy wkrótce

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Zapraszamy wszystkich uczestników Targów Edukacyjnych 2018 na wykład „Rośliny trujące w ogrodzie". Wykład poprowadzi Pani dr hab. Mirosława Chwil z UP Lublin. 


Trujące rośliny są w naszych ogrodach, choć często nie zdajemy sobie z tego sprawy. Warto poznać trujące kwiaty, krzewy, pnącza, a nawet części warzyw. Na trujące rośliny ogrodowe warto zwrócić uwagę, szczególnie kiedy w ogrodzie pojawiają się małe dzieci. Zachęcamy również do odwiedzenia stoiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ( stoisko nr 3) . 


Studia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie to praktyczne wykształcenie zdobyte w nowoczesnej uczelni, która rozwija dydaktykę oraz prowadzi badania naukowe w trzech obszarach: techniki - technologie i organizacja wytwarzania żywności, kształtowanie i ochrona środowiska życia człowieka, zdrowie - zdrowy styl życia. 


Kształcimy studentów w ramach 6 wydziałów na 38 kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich. Większość prowadzonych kierunków to studia inżynierskie, kończące się uzyskaniem dyplomu z tytułem inżyniera, a po drugim stopniu magistra inżyniera. Wysoki poziom i życzliwość kadry dydaktycznej, znakomicie wyposażone sale dydaktyczne, laboratoria, pracownie komputerowe dają gwarancję zdobycia wyksztalcenia na najwyższym poziomie. Studenci mają możliwość uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych programach wymiany studentów (MostAR, Erasmus), w praktykach i stażach ponadprogramowych. Studenci w ramach Studenckich Kół Naukowych prowadzą eksperymenty i pod opieką nauczycieli akademickich rozwiązują problemy badawcze. 


Na zajęciach terenowych i laboratoryjnych nabywają umiejętności praktycznych niezwykle cenionych na rynku pracy. Uczelnia wspiera studentów w rozwijaniu pasji i zainteresowań artystycznych (tanecznych i wokalnych) oraz sportowych w ramach różnych dyscyplin. Studenci mogą ubiegać się o różne formy pomocy materialnej (stypendia). Uczelnia zapewnia zakwaterowanie w Domach Studenckich i jest przyjazna dla osób niepełnosprawnych oraz podejmuje szereg działań zapewniających pomoc studentom z niepełnosprawnością. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą ofertą dydaktyczną Uniwersytetu.<< wstecz