MLT

Fundamenty zalane. Trwają ciężkie prace.

Zapraszamy wkrótce

Ranking szkół 2016

Znamy już wyniki Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2016. W województwie lubelskim prym wiedzie I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica oraz Technikum Elektroniczne im. Obr. Lublina 1939 r.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach (30%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25%), oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%). Natomiast technika zostały ocenione na podstawie czterech kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (25%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%). Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół.

Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przewodniczących komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły przewodniczył prof. dr hab. Jan Łaszczyk, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Ranking liceów  - woj. lubelskie

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Lublin 64,29
2. I Społeczne LO im. Unii Europejskiej Zamość 61,37
3. Społeczne LO im. Jana III Sobieskiego Lublin 59,73
4. III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej Lublin 56,51
5. Pallotyńskie LO im. Stefana Batorego Lublin 55,76
6. II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego Lublin 54,76
7. XXI LO im. św. Stanisława Kostki Lublin 52,76
8. Prywatne LO im. Królowej Jadwigi Lublin 50,50
9. I Liceum Ogólnokształcące im. J. I. Kraszewskiego Biała Podlaska 50,08
10. Ogólnokształcące Liceum Lotnicze im. Żwirki i Wigury Dęblin 49,36

Ranking techników - woj. lubelskie

1. Technikum Elektroniczne im. Obr. Lublina 1939 r. Lublin 76,26
2. Technikum Chemiczne w ZSChiPS im. gen. Franciszka Kleeberga Lublin 61,31
3. Technikum Terenów Zieleni w PSBiG Lublin 53,23
4. Technikum Budowlano-Geodezyjne w PSBiG Lublin 51,21
5. Technikum Ekonomiczne w ZSE im. A. i J. Vetterów Lublin 48,86
6. Technikum Zawodowe w ZS nr 2 im. Księcia P.K. Sanguszki Lubartów 48,01
7. Technikum Ekonomiczno-Handlowe w ZS nr 1 Lublin 47,86
8.Technikum nr 4 w ZST im. Marii Skłodowskiej-Curie Puławy 46,38
9. Technikum w ZS Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej Międzyrzec Podlaski 46,18
10. Technikum w ZSP im. Jana Pawła II Radzyń Podlaski 45,01


Szczegóły i pełne zestawienie:
RANKING LICEÓW
RANKING TECHNIKÓW

Źródło: www.perspektywy.pl
<< wstecz